Schoolboerderij

Onze dieren en tuin

Dieren en tuin

Kinderen groeien het makkelijkst in warme, menselijke verbondenheid. Voor ons betekent dat: in één klank, of liever, in samenklank met de natuur. Ons nieuwe gebouw, gelegen aan het park met een kinderboerderij biedt vele mogelijkheden…

Dieren

In onze kinderboerderij vinden we kippen, konijnen, varkens, een ezel, schapen,…
De lagere school verzorgt de dieren, elke week een andere klas . De dieren worden dan gevoederd en krijgen vers water.
Ook tijdens de middagpauze wordt er onder begeleiding van meester Hans en de vrijwilligers Greet en Walter bij de dieren gewerkt. Kinderen kunnen vrijwillig deelnemen. Hier gaat men dan een stapje verder…Bijvoorbeeld een bezoek aan de dierenarts, hoefsmid, stallen uitmesten, zelf verzorgen van de hoeven,….

Wij zullen onze kleuters stapsgewijs vertrouwd maken met de dieren. De allerkleinsten brengen op eigen tempo bezoekjes aan de kinderboerderij, brengen al eens een dier tot in de klas,…
Vanaf de tweede kleuterklas plannen we steeds in kleine groep een bezoekmoment in. Dan vertellen Hans, Greet of Walter wat meer over de dieren (wat ze eten, hoe we ze het best verzorgen,…. De kleuters mogen dan in de hokken en kunnen misschien al eens een ritje maken het paard…
Onze grootste kleuters mogen 3 keer per schooljaar echt deelnemen aan het voedermoment van de dieren. Ze werken dan samen met het vijfde leerjaar van de lagere school en worden ze voorbereid op wat er van hen in het eerste leerjaar verwacht wordt bij de dieren.

Tuin
Onze tweede en derde kleuterklassen hebben elk een moestuintje op het groene dak van onze school, vlak aan hun eigen klas-buitendeur. Verse mest wordt ons dankbaar geleverd door de dieren in ruil voor onze eigen gekweekte voedergewassen, groenten en planten allerlei.
Ook de bendenverdieping leert zorg dragen voor kruiden en eetbare gewassen. Dit op eigen tempo en kunnen…

Dat dit hele natuurlijke gebeuren, van kinderen die werken in de tuin of zorgen voor de dieren, niet zó natuurlijk is in een stadsmilieu … leert ons de ervaring. Dit kan alleen omdat een hele schoolgemeenschap zich hiervoor inzet.
En dat gebeurt dan ook!