Praktisch

dagverloop – middagpauze – voor-en nabewaking - verlofdagen

Toegang school

 

De kleuters worden altijd afgezet op de kleuterspeelplaats, aan de kant van de Lusthovenlaan.

7.30u.- 8.25u. voorbewaking:

 • Gaat door in de kikkerklas (I1C), nadien op de kleuterspeelplaats.
 • Zet je kleuter af bij de voorbewakingsjuf (in de klas of op de speelplaats).

8.25u.- 8.40u. Ochtendspeeltijd:

 • Zet je 2,5-jarige kleuter af aan de gang (inkomhal) van de kleuterschool.
 • 3-, 4- en 5- jarigen zet je af aan de poort van de kleuterspeelplaats.
 • Indien je te laat bent (wat we liever niet hebben), meld je je aan bij het secretariaat en wij brengen je kleuter naar de klas.

12.15u. Afhalen kleuters (maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag):

 • 2,5- en 3-jarigen haal je af aan de buitenklasdeur, via de poort van de kleuterspeelplaats.
 • De 4- en 5- jarigen haal je af aan de klasdeur op het dak (via de trap op de gezamenlijke speelplaats)

13.20u.- 13.35u. Brengen kleuters namiddag:

 • 2,5-, 3- en 4- jarigen zet je af aan de poort van de kleuterspeelplaats.
 • 5- jarigen kleuters zet je aan de poort van de gezamenlijke speelplaats af.
 • Indien je te laat bent (wat we liever niet hebben), meld je je aan bij het secretariaat en wij brengen je kleuter naar de klas.

15.30u.- 15.45u. (of op woensdag om 12.15u.-12.30u.) Afhalen kleuters:

 • De poort van de kleuterspeelplaats openen we om 15.30 uur (op woensdag 12.15u.).
 • De 2,5- en 3-jarigen haal je af aan de klasdeur op de kleuterspeelplaats.
 • De 4- en 5- jarigen jarigen haal je af aan de klasdeur op het dak (via de trap op de gezamenlijke speelplaats)

Indien je graag nog wat op school blijft spelen met uw kinderen, ben je zeer welkom tot 16.30 u.. Gelieve je wel aan de afspraken van de school te houden. 

15.45u.-16.30u. (of op woensdag om 12.30u.-13.05u.) nabewaking:

 • Haal je kleuter af in de kikkerklas(2,5- en 3-jarigen) of in de bewegingsklas (4- en 5-jarigen) of op de kleuterspeelplaats. Wanneer je de school verlaat, laat je dat weten aan de juf die op dat moment toezicht houdt.
 • Kleuters stappen om 16.25u (op woensdag om 12.30u). te voet, onder begeleiding, naar de KUBUS door het park.
 • Hier kan u terecht tot 18.30u.

Schooluren

Vanaf 07.30 uur is er mogelijkheid tot opvang in de voorbewaking.
De schoolpoort gaat open voor alle anderen om 08.25 uur.

 • 08.40 uur Belsignaal
 • 08.40 uur-10.20 uur Leer-en werkactiviteiten
 • 10.20 uur-10.35 uur Speeltijd
 • 10.35 uur-12.15 uur Leer-en werkactiviteiten
 • 12.15 uur-13.35 uur Middagpauze
 • 13.35 uur-14.25 uur Leer-en werkactiviteiten
 • 15.05 uur-15.20 uur Speeltijd
 • 15.20-15.30 uur Verzamelen
 • 15.30 uur Belsignaal
  • Na het belsignaal van 15u30:
   • 15.30 uur-15.45 uur Afhaalmoment
   • 15.45 uur-16.30 uur Nabewaking op school

Om 16.30 uur worden de kleuters opgehaald en naar de buitenschoolse kinderopvang (de rode kubus) gebracht. U kan hen daar afhalen. Adres: Edegemsestraat 115/1 – 2640 Mortsel (Parkgebied Oude-God) De opvang daar loopt tot 18u30.
U moet zich voor ALLE dagen inschrijven via i-school.

Middagpauze

De kinderen kunnen tijdens de middag overblijven. Gelieve een brooddoos mee te geven en geen wegwerpverpakking. De kinderen hebben zelf water bij in een drinkbus, deze wordt nadien steeds bijgevuld.

Het liefst picknicken we samen. Maar wanneer het weer het niet toelaat, eten we binnen in de klas.

In alle Mortselse scholen wordt een bijdrage van 0.85 € gevraagd voor het middagtoezicht.
Op het einde van de maand krijgt u de afrekening.

Vakantiedagen

VAKANTIEDAGEN 2023-2024

FACULTATIEVE VERLOFDAG          maandag 02.10.’23

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG         woensdag 18.10.’23

HERFSTVAKANTIE                              van ma 30.10.’23 tot zo 05.11.’23

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG.         maandag 20.11.’23

KERSTVAKANTIE                                  van ma 25.12.’23 tem zo 07.01.’24

FACULTATIEVE VERLOFDAG           vrijdag  26.01.’24

KROKUSVAKANTIE                              van ma 12.02.’24 tem 18.02.’24

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG.         vrijdag 15.03.’24

PAASVAKANTIE                                      van ma 01.04.’24 tem zo 14.04.’24

DAG VAN DE ARBEID                           woensdag 01.05.’24

O.L.H.- HEMELVAART                         donderdag 09.05.’24

VRIJE DAG                                               vrijdag 10.05.’24

PINKSTERMAANDAG                           maandag 20.05.’24

De zomervakantie vangt aan op vrijdag 28 juni ’24 om 12u15.
Wanneer het geen school is kan u beroep doen op de buitenschoolse kinderopvang DE KUBUS.
Hiervoor moet u uw kind op voorhand inschrijven!

Organisatie voor- en naschoolse opvang

De voorschoolse opvang loopt van 7.30 uur tot 8.25 uur in onze school.
De middagbewaking loopt van 12.30 uur tot 13.20 uur in onze school.
De kleuters eten in de klas, de brede gangen en in de foyer en worden begeleid door vrijwilligers en logistiek medewerkers ‘de knuffelberen’.

Kleuter die ’s middags in de school blijven eten, brengen boterhammen mee in een brooddoos (met naam erop).
De leerlingen brengen zelf water van thuis mee in een goed sluitende beker. Kinderen moeten veel meer water drinken. Zoethoudende dranken zijn goed voor feestjes. Wanneer de beker leeg is, vullen de leerlingen deze terug met water uit de kraan. Wanneer u als ouder merkt of denkt dat uw kind te weinig drinkt, gelieve de school hiervan te verwittigen.
Een stukje fruit na het boterhammetje is gezond. Dit wordt door ons met plezier geschild.

Voor kleuter die niet tijdig kunnen afgehaald worden, is er nabewaking tot 16.25 uur en woensdag tot 13.00 uur op school. Leerlingen die in de nabewaking blijven, mogen een koekje en/of fruitje (meegebracht van thuis) verorberen.

Betaling naschoolseopvang

Voor de bewakingen moet u wel betalen. Een beurt in de voor- of nabewaking wordt aangeduid op een lijst. Op het einde van elke maand krijgt u een afrekening, die u via een overschrijving betaalt.

 • Voorbewaking: van 7.30 uur tot 8.25 uur € 0,85
 • Middagbewaking: van 12.30 uur tot 13.20 uur € 0,85
 • Nabewaking: van 15.45 uur tot 16.30 uur € 0,85
 • Woensdagmiddag: van 12.15 uur tot 13.00 uur € 0,85

Gelieve de sluitingsuren van de nabewaking te respecteren.

De kinderen die om 16.30 uur niet afgehaald zijn, worden (net zoals op woensdagmiddag om 13.00 uur)opgehaald en naar de Kubus gebracht. Zij wandelen te voet naar de KUBUS doorheen het park.
U betaalt hiervoor € 1- per begonnen half uur. Daar kunnen zij nog spelen tot 18.30 uur. LET OP : inschrijven is verplicht!

KUBUS Edegemsestraat 115/1, 2640 Mortsel

Wij proberen de schoolonkosten zo laag mogelijk te houden. Hebt u het moeilijk om de schoolrekening te betalen, laat dit zo snel mogelijk weten aan de directie. Er zal samen gezocht worden naar een haalbare oplossing.

Buitenschoolse opvang

In de rode kubus kunnen kinderen komen spelen vanaf 16u30 in de naschoolse opvang, op woensdagnamiddag, tijdens de schoolvakanties en alle andere vrije dagen.

Openingsuren:

 • Schoolvrije dagen en vakanties: 7.30u tot 18.30u
 • Woensdagnamiddag: 12.30u tot 18.30u
 • Ma-di-do-vrij: 16.30u tot 18.30u

LET OP!!!  Reserveren en annuleren is verplicht voor ALLE opvangmomenten van jullie kinderen in onze buitenschoolse kinderopvang Rode Kubus. Zowel voor naschoolse opvang, woensdagnamiddag, tijdens vakanties en op schoolvrije dagen dien je online een plaats in de kinderopvang te reserveren via www.i-school.be/login.

Vooraleer je dit kan doen moet je je registreren. Registreren of inschrijven/annuleren van de naschoolse opvang of het opmaken van een dossier kan je doen bij de dienst welzijn onthaal@mortsel.be of digitaal registreren via www.i-school.be/mortsel/registreren.

Heb je de gereserveerde opvang niet meer nodig, dan kan je kosteloos annuleren tot onderstaande aangegeven momenten:

 • Naschoolse opvang: De dag zelf tot en met 12u
 • Vakantieopvang: ten laatste de maandag voor de start van de vakantie en dit tot 12.00u
 • Woensdagmiddag: vrijdag ervoor en dit tot 12.00u
 • Schoolvrije dagen: moment wordt aangegeven in i-school

Indien je niet reserveert of annuleert, krijg je een boete.

Kubus

Edegemsestraat 115-1,
Heeft plaats voor 79 kinderen
Vanaf 2,5 tot 12 jaar

 bko@mortsel.be

Algemeen telefoonnummer Rode Kubus: 0498 88 57 19

Opvang nodig?

U kan voor deze vakantiedagen steeds beroep doen op de buitenschoolse opvang van De Kubus.