Praktisch

dagverloop – middagpauze – voor-en nabewaking - verlofdagen

Toegang school

 

De kleuters worden altijd afgezet op de kleuterspeelplaats, aan de kant van de Lusthovenlaan.

7.30u.- 8.25u. voorbewaking:

 • Gaat door in de vissenklas (I1C), nadien op de kleuterspeelplaats.
 • Zet je kleuter af bij de voorbewakingsjuf (in de klas of op de speelplaats).

8.25u.- 8.40u. Ochtendspeeltijd:

 • Zet je 2,5-jarige kleuter af in de klas (aan de klasdeur in de gang).
 • 3-, 4- en 5- jarigen zet je af aan de poort van de kleuterspeelplaats.
 • Indien je te laat bent (wat we liever niet hebben) wacht je met je kind in de onthaalruimte tot 9 uur, pas dan kan je je kind afzetten in de klas.

12.15u. Afhalen kleuters (maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag):

 • 2,5- en 3-jarigen haal je af aan de klasdeur in de gang.
 • 4- en 5- jarigen kleuters haal je af aan de klasdeur in de gang.

13.20u.- 13.35u. Brengen kleuters namiddag:

 • 2,5-, 3- en 4- jarigen zet je af aan de poort van de kleuterspeelplaats.
 • 5- jarigen kleuters zet je aan de poort van de gezamenlijke speelplaats af.
 • Indien je te laat bent (wat we liever niet hebben) zet je je kind binnen aan de klas zelf af.

15.30u.- 15.45u. (of op woensdag om 12.15u.-12.30u.) Afhalen kleuters:

 • De poort van de kleuterspeelplaats openen we om 15.30 uur (op woensdag 12.15u.).
 • De 2,5- en 3-jarigen haal je af aan de klasdeur op de kleuterspeelplaats.
 • De 4- en 5- jarigen jarigen haal je af aan de klasdeur op het dak (via de trap op de gezamenlijke speelplaats)

Indien je graag nog wat op school blijft spelen met uw kinderen, ben je zeer welkom tot 16.30 u.. Gelieve je wel aan de afspraken van de school te houden.

15.45u.-16.30u. (of op woensdag om 12.30u.-13.05u.) nabewaking:

 • Haal je kleuter af in de vissenklas(2,5- en 3-jarigen) of in de schrijfdansklas (4- en 5-jarigen) of op de kleuterspeelplaats.
 • Kleuters stappen om 16.25u. te voet, onder begeleiding, naar de KUBUS door het park.
  Op woensdag (om 12.30 u.) worden de kleuters opgehaald met de bus en naar de KUBUS (vooraan in het park – Edegemsestraat)gebracht.
 • Hier kan u terecht tot 18.30u.

Schooluren

Vanaf 07.30 uur is er mogelijkheid tot opvang in de voorbewaking.
De schoolpoort gaat open voor alle anderen om 08.25 uur.

 • 08.40 uur Belsignaal
 • 08.40 uur-10.20 uur Leer-en werkactiviteiten
 • 10.20 uur-10.35 uur Speeltijd
 • 10.35 uur-12.15 uur Leer-en werkactiviteiten
 • 12.15 uur-13.35 uur Middagpauze
 • 13.35 uur-14.25 uur Leer-en werkactiviteiten
 • 15.05 uur-15.20 uur Speeltijd
 • 15.20-15.30 uur Verzamelen
 • 15.30 uur Belsignaal
  • Na het belsignaal van 15u30:
   • 15.30 uur-15.45 uur Afhaalmoment
   • 15.45 uur-16.30 uur Nabewaking op school

Om 16.30 uur worden de kleuters opgehaald en naar de buitenschoolse kinderopvang (de rode kubus) gebracht. U kan hen daar afhalen. Adres: Edegemsestraat 115/1 – 2640 Mortsel (Parkgebied Oude-God) De opvang daar loopt tot 18u30.
Op woensdagmiddagen en schoolvrije dagen moet je je kind inschrijven!!!!

Middagpauze

De kinderen kunnen tijdens de middag overblijven. Gelieve een brooddoos mee te geven en geen wegwerpverpakking. De kinderen hebben zelf water bij in een drinkbus, deze wordt nadien steeds bijgevuld.

Het liefst picknicken we samen. Maar wanneer het weer het niet toelaat, eten we binnen in de klas.

In alle Mortselse scholen wordt een bijdrage van 0.75 € gevraagd voor het middagtoezicht.
Op het einde van de maand krijgt u de afrekening.

Vakantiedagen

VAKANTIEDAGEN 2019-2020

FACULTATIEVE VERLOFDAG          Vrijdag 30.09.’19

HERFSTVAKANTIE                               Van ma 28.10.’19 tot vrij 01.11.’19

WAPENSTLSTAND                                Maandag 11.11.’19

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG           Woensdag 20.11.’19

KERSTVAKANTIE                                  Van ma 23.12.’19 tem 03.01.’20

FACULTATIEVE VERLOFDAG           Vrijdag  31.01.’20

KROKUSVAKANTIE                              Van ma 24.02.’20 tem 28.02.’20

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG           Vrijdag 13.03.’20

PAASVAKANTIE                                      Van ma 06.04.’20 tem vrij 17.04.’20

FEEST VAN DE ARBEID                        Vrijdag 01.05.’20

O.L.V.- HEMELVAART                           Donderdag 21.05.’20

VRIJE DAG                                                Vrijdag 22.05.’20

PINKSTERMAANDAG                            Maandag 01.06.’20

De zomervakantie vangt aan op dinsdag 30 juni 2020 om 12u15.
Wanneer het geen school is kan u beroep doen op de buitenschoolse kinderopvang DE KUBUS.
Hiervoor moet u uw kind op voorhand inschrijven!

Organisatie voor- en naschoolse opvang

De voorschoolse opvang loopt van 7.30 uur tot 8.25 uur in onze school.
De middagbewaking loopt van 12.30 uur tot 13.20 uur in onze school.
De kleuters eten in de klas, de brede gangen en in de foyer en worden begeleid door vrijwilligers en logistiek medewerkers ‘de knuffelberen’.

Kleuter die ’s middags in de school blijven eten, brengen boterhammen mee in een brooddoos (met naam erop).
De leerlingen brengen zelf water van thuis mee in een goed sluitende beker. Kinderen moeten veel meer water drinken. Zoethoudende dranken zijn goed voor feestjes. Wanneer de beker leeg is, vullen de leerlingen deze terug met water uit de kraan. Wanneer u als ouder merkt of denkt dat uw kind te weinig drinkt, gelieve de school hiervan te verwittigen.
Een stukje fruit na het boterhammetje is gezond. Dit wordt door ons met plezier geschild.

Voor kleuter die niet tijdig kunnen afgehaald worden, is er nabewaking tot 16.25 uur en woensdag tot 13.00 uur op school. Leerlingen die in de nabewaking blijven, mogen een koekje en/of fruitje (meegebracht van thuis) verorberen.

Betaling naschoolseopvang

Voor de bewakingen moet u wel betalen. Een beurt in de voor- of nabewaking wordt aangeduid op een lijst. Op het einde van elke maand krijgt u een afrekening, die u via een overschrijving betaalt.

 • Voorbewaking: van 7.30 uur tot 8.25 uur € 0,75
 • Middagbewaking: van 12.30 uur tot 13.20 uur € 0,75
 • Nabewaking: van 15.45 uur tot 16.30 uur € 0,75
 • Woensdagmiddag: van 12.15 uur tot 13.00 uur € 0,75

Gelieve de sluitingsuren van de nabewaking te respecteren.

De kinderen die om 16.30 uur niet afgehaald zijn, worden (net zoals op woensdagmiddag om 13.00 uur)opgehaald en naar de Kubus gebracht. Zij wandelen te voet naar de KUBUS doorheen het park.
U betaalt hiervoor € 1- per begonnen half uur. Daar kunnen zij nog spelen tot 18.30 uur.

KUBUS Edegemsestraat 115/1, 2640 Mortsel

Wij proberen de schoolonkosten zo laag mogelijk te houden. Hebt u het moeilijk om de schoolrekening te betalen, laat dit zo snel mogelijk weten aan de directie. Er zal samen gezocht worden naar een haalbare oplossing.

Buitenschoolse opvang

In de rode kubus kunnen kinderen komen spelen vanaf 16u30 in de naschoolse opvang, op woensdagnamiddag, tijdens de schoolvakanties en alle andere vrije dagen.

Openingsuren:

 • Schoolvrije dagen en vakanties: 7.30u tot 18.30u
 • Woensdagnamiddag: 12.30u tot 18.30u
 • Ma-di-do-vrij: 16.30u tot 18.30u

LET OP!!! Voor schoolvrije dagen, vakanties en woensdagnamiddagen moet je je kind op voorhand inschrijven.
Wanneer en he je moet inschrijven vind je via deze link

Kubus

Edegemsestraat 115-1,
Heeft plaats voor 79 kinderen
Vanaf 2,5 tot 12 jaar

Billie

Osylei 86,
Heeft plaats voor 42 kinderen
Vanaf 2,5 tot 12 jaar

Opvang nodig?

U kan voor deze vakantiedagen steeds beroep doen op de buitenschoolse opvang van De Kubus.