Regels en afspraken

Inschrijvingen & algemene afspraken

Infodagen en inschrijvingen

Een nieuwe school…

Een school vinden voor uw kleuter is een belangrijke en geen gemakkelijke taak! Zowel jij, als je kleuter, moeten zich er goed voelen. De visie en het beleid moeten overeenkomen met jouw waarden en normen, zodat alle ontwikkelingskansen benut kunnen worden. Wij organiseren twee infomomenten waar wij onze school met plezier voorstellen!

Infodagen schooljaar 2024-2025

Op zaterdag 18 januari en zaterdag 15 februari ’25 vertellen wij jullie graag over de werking van onze school.
Hiervoor dien je je in te schrijven. De inschrijvingslink wordt vanaf december opengesteld.

Inschrijvingen:

Voorrangsperiode

 • Het broertje of/en het zusje van een Parkschoolkleuter (geboren in het jaar 2022) mag zich vanaf 8 januari online aanmelden voor het schooljaar 2024-2025. Na 26 januari  2023 vervalt de voorrang op het aanmelden van broers en zussen.
 • Onze derde kleuterklassers stromen meteen door naar de lagere school en kunnen zich vanaf dan ook schriftelijk aanmelden. Gelieve door te geven indien je 5-jarige kleuter naar een andere lagere school gaat.
 • De aanmeldperiode start op maandag 8 januari 2024 vanaf 09.00 uur en loopt tot en met vrijdag 26 januari 2024 om 17.00 uur.
 • Vanaf 19 februari tot en met 8 maart kan de voorrangsgroep zich effectief inschrijven door een afspraak te maken met ons secretariaat.

Algemene inschrijvingen

Wie moet aanmelden?

 • Kinderen geboren in 2023. Opgelet: ook kinderen geboren in november en december 2023 die pas effectief starten met school op 1 september 2026;
 • Kinderen die overstappen van de 3de kleuterklas naar het 1ste leerjaar.
 • Kinderen die van school willen veranderen.

Start

 • De aanmeldperiode start op dinsdag 27 februari 2024 vanaf 09.00 uur en loopt tot en met dinsdag 19 maart 2023 om 17.00 uur.
 • Je hebt dus een hele maand de tijd om je kind aan te melden in de school van je keuze.
 • Het effectieve inschrijven gaat van start op 22 april en eindigt op 13 mei.
 • Vanaf dinsdag 23 mei start de vrije aanmeldingsperiode.

Ontdek alle nuttige informatie tevens via volgende link in de brochure ‘Inschrijvingen in het kleuter- en lager onderwijs’.

Vergeet niet: Kleuters die naar een andere school gaan (eerste leerjaar of door verhuis vb) moeten zich ook inschrijven in die nieuwe school. Dit kan ook vanaf maart.

Beschikbare plaatsen schooljaar 2025-2026

Geboortejaar 2023: 72 plaatsen
Geboortejaar 2022: 0 plaatsen
Geboortejaar 2021: 0 plaatsen
Geboortejaar 2020: 0 plaatsen

Wij werken met wachtlijsten. Indien er toch een plekje vrij komt, wordt u alsnog opgebeld.

Klasmix

In het belang van de goede opvolging en het leerproces van de kinderen streven we naar zo evenwichtig mogelijke klasgroepen. Een groep kinderen is steeds in evolutie. Daarom is het niet altijd even voorspelbaar hoe klasgroepen in de loop der tijd evolueren.

Kinderen starten hun schoolloopbaan volgens bepaalde instapdata. Hierdoor is het noodzakelijk om na de instapklas te mixen. Zo kunnen we tot 3 evenwichtige klassen komen.

We streven naar evenwichtige heterogene groepen op basis van :

 • groepsgrootte
 • leeftijd (geboortedatum)
 • zorgnood
 • jongens/meisjes
 • levensbeschouwing (godsd./zed.)
 • Broers en zussen (tweelingen) apart

Ieder jaar evalueren we of het evenwicht binnen de 3 verschillende klasgroepen voldoende is. Indien we merken dat er in een bepaalde klasgroep geen juist evenwicht zit, wordt er beslist om de klasgroepen te mixen.

In de lagere school spelen nog meer factoren een rol. De verschillen in leerniveau en de onderlinge omgang van de kinderen worden bepalender. Daarom kiezen we er vanaf de lagere school bewust voor om op twee vaste momenten een klasmix uit te voeren. Een eerste keer na het tweede leerjaar en een tweede keer na het vierde leerjaar

We dragen zorg voor de bestaande vriendschapsbanden tussen de kinderen. 

De verdeling van de kinderen gebeurt zorgvuldig door de klasleerkrachten, ondersteund door de zorgjuf, bijzondere leerkrachten en de directeur. Eenmaal de klasindeling bekend is voor de nieuwe leerkracht en de ouders, veranderen we niets meer. Het is immers een weloverwogen keuze.

 

Wist je datjes

Veiligheid

 • FLUOhesjes die de kleuters van de school krijgen, worden de eerste dag na de herfstvakantie uitgedeeld. De kleuters moeten ze dragen bij het van en naar school komen tot aan de krokusvakantie. Deze zullen ook gedragen worden bij elke schooluitstap. Het eerste hesje is gratis, maar bij verlies wordt er € 7 aangerekend via de schoolrekening en krijgen ze een nieuw hesje.
 • Te voet of met de fiets naar school komen, is sportief en gezond. Wij weten uiteraard dat dit niet altijd mogelijk is en vragen daarom uw wagen reglementair te parkeren bij het afzetten en ophalen van uw kinderen. Vergeet uw parkeerkaart niet!

Schenk aandacht aan

 • Naamtekenen: Voorzie alle kleding, brooddozen, schooltassen e.d. van uw kind van naam. Verloren voorwerpen worden in de inkomhal verzameld. Daar mag je steeds gaan kijken.
 • Op tijd komen: Zorg dat de kinderen op tijd naar school naar school komen. Te laat komen stoort de activiteiten.
  Maak het je kleuter niet te moeilijk en laat daarom het afscheid niet te lang duren.
 • Afhalen: Verwittig steeds de juf als iemand anders dan de ouders je kleuter komt ophalen.